AIKIDO TEKNİKLER LİSTESİ

 
TEKNİK  TERİMLER LİSTESİ & UYGULANACAK PROGRAM
 
1.EĞİTİCi TEMEL HAZIRLIKLAR :
 
A)JUNBI DOSA - GENEL HAZIRLIK
Konsantrasyon - Esneklik - Kuvvet yaratma
 
B)EĞİTİCİ KURALLAR
 
TANDOKU DOSA - Şahsi Çalisma
1. SHISEI Durus - Davranis
2. KOKYU DOSA Aïkido kuvvetini inceleme 
3. SHINTAI HO Yer degistirme
     TSUGI ASHI Ayaklarin paralel birbirini takip etmesi
     AYUMI ASHI Normal yürüme
     SHIKKO Dizler üzerinde yürüme
 
4. TEKUBI JUNAN UNDO Bilek esnekliği
5. TESABAKI El hareketleri
6. TAISABAKI Vücud hareketleri
7. UKEMI Düşme - Takla atma
8. KAMAE Hasım karşısında duruş şekli
9. MAAI Uzaklık ve zaman
10. AI HANMI Aynı koruma durumu
 
SO TAI DOSA - Bir şahısla birlikte çalışma
11. GYAKU HANMI Ters koruma durumu
12. JUNANKYOKA HO Eklemlerin esneklikleri
13. KOKYU RYOKU YOSEI HO Kuvvet yaratılışı
14. TAISBAKI Vücud hareketleri
15. KIAWASE Hasmın kuvvetiyle uygunluk - Hasımla aynı hareketleri yapmak
16. UKEMI Düşme - Takla atma


2) KEIKO HO - Antreman Modelleri:
 
A)IPPAN GEIKO
Her sahsın aynı teknikleri bir saga bir sola doğru yapaması
 
B)KAKARI GEIKO
- Hasım aynı atakları yapıyor, ya düşürülüyor yada kontrol ediliyor
- Hasım ayrı atakları yapıyor, ya düşürülüyor yada kontrol ediliyor 
 
C)JU NO GEIKO
Esnek antreman - Hasım karşı kuvvet kullanmadan takip ediyor.
 
D)GO NO GEIKO
Kuvvet kullanarak yapilan entreman - Hasim karsi koymayi arastiriyor
 
E)RYU NO GEIKO
Hasmi istediginiz sekilde atak yapabilme sekline sokmak
 
 
3) KO GEKI HO - Atak sekilleri:
 
A)KATATE KOGEKI HO - Tek elle atak
1. AI HANMI KATATE DORI
2. GYAKU HANMI KATATE DORI
3. KATA DORI
4. MUNA DORI
5. SODE DORI
6. SHOMEN UCHI
7. YOKOMEN UCHI
8. TSUKI
9. USHIRO KATATE ERI DORI
 
B)RYO KATATE KOGEKI HO - Iki elle atak
1. KATETE RYOTE (MOROTE) DORI
2. RYOTE DORI
3. RYO SODE DORI
4. RYO KATA DORI
5. USHIRO RYOTE DORI
6. USHIRO SODE DORI
7. USHIRO RYO KATA DORI
8. USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME
 
 
4) WAZA - TEKNIKLER:
1. TACHI WAZA
2. USHIRO WAZA
3. SUWARI WAZA
4. HANMI HANDASHI WAZA
 
A)KIHON NAGE WAZA : Temel firlatmalar
1. SHIHO NAGE
2. KOTE GAESHI
3. IRIMI NAGE
4. KAITEN NAGE
5. TENCHI NAGE
 
B)KIHON KATAME WAZA : Temel kontrol prensipleri 
6. IKKYO
7. NIKYO
8. SANKYO
9. YONKYO
10. GOKYO
 
 
C)KOKYU : Vücud içi enerji potensiyelinin yayılması, gelişmesi
11. KOKYU WAZA
12. KOKYU NAGE
13. AIKI NAGE
 
D)BUKI WAZA
14. TANTO DORI
15. JO DORI
16. KEN
Beyaz Kemer 6° Kyu
 
1) TACHIWAZA :
 
1. AIHANMI KATATE DORI 
IKKYO
SANKYO
SHIHO NAGE
UCHI KAITEN NAGE
KOTE GAESHI
IRIMI NAGE
 
2.SHOMEN UCHI
IRIMI NAGE
 
Beyaz Kemer 5° Kyu
 
1) TACHI WAZA :
 
1. SHOMEN UCHI
IKKYO
NIKYO
KOTE GAESHI
 
2. CHUDAN TSUKI
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
 
1. KATATE DORI
IKKYO
TENCHI NAGE
SHIHO NAGE
UDEKIME NAGE
KOKYU NAGE
 
2) SUWARI WAZA :
 
2. SHOMEN UCHI
IKKYO
 
3. KATADORI
IKKYO
Beyaz Kemer 4° Kyu
 
 
1) TACHI WAZA:
 
1. SHOMEN UCHI
SANKYO
UCHIKAITEN SANKYO
 
2. YOKOMEN UCHI
TEN CHI NAGE
SHIHO NAGE
UDEKIME NAGE
KOTE GAESHI
 
1. CHUDAN TSUKI
UDEKIME NAGE
HIJIKIME OSAE
 
2. JODAN TSUKI
IKKYO
 
1. KATATE DORI
NIKYO
 
2. RYOTE DORI
SHIHO NAGE
UDEKIME NAGE
TENCHI NAGE
 
1. KATATERYOTE DORI
KOTE GAESHI
 
 
2) SUWARI WAZA:
 
2. SOMEN UCHI
NIKYO
KATA DORI
NIKYO
RYOTE DORI
KOKYU HO
 
Beyaz Kemer 3° Kyu
 
1) TACHI WAZA :
 
1. SHOMEN UCHI
YONKYO
GOKYO
 
2. YOKOMEN UCHI
IKKYO
UCHI KAITEN SANKYO
 
3. CHUDAN TSUKI
UCHI KAITEN SANKYO
SOTO KAITEN NAGE
 
4. JODAN TSUKI
SHIHO NAGE
KOTE GAESHI
 
5. KATATE DORI
UCHI KAITEN NAGE
SANKYO
YONKYO
 
6. KATATE RYOTE DORI
IKKYO
NIKYO
 
7. RYOTE DORI
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
 
 
2) USHIRO WAZA :
 
1. RYOTE DORI
IKKYO
HIJIKIME OSAE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
IRIMI NAGE
 
3) SUWARI WAZA :
 
2. SHOMEN UCHI
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SANKYO
 
3. KATA DORI
SANKYO
Kahverengi Kemer 2° Kyu
 
1) TACHI WAZA :
 
1.YOKOMEN UCHI
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
KOSHI NAGE
 
2.MUNA DORI
IKKYO
UCHI KAITEN SANKYO
 
3.KATA DORI MENUCHI
IKKYO
SHIHO NAGE
KOTE GAESHI
IRIMI NAGE
KOSHI NAGE
 
4.JODAN TSUKI
NIKYO
SANKYO
 
5.MAEGERI
IRIMI NAGE
 
2) USHIRO WAZA :
 
1.ERI DORI
IKKYO

2.RYO KATA DORI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

3.RYO HIJI DORI
KOTE GAESHI
IRIMI NAGE

4.KATATEDORI KUBISHIME
IKKYO

3) SUWARI WAZA :
 
1. SHOMEN UCHI
YONKYO
SOTO KAITEN NAGE
 
2. RYO KATA DORI
IKKYO
 
3. CHUDAN TSUKI
KOTE GAESHI
 
4. JODAN TSUKI
IKKYO
 
Kahverengi Kemer 1° Kyu
1) TACHI WAZA 
 
1. MUNADORI MENUCHI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
KOSHI NAGE
 
2.JODAN TSUKI
YONKYO
KOSHI NAGE
IRIMI NAGE
SHIHO NAGE
SOTO KAITEN NAGE
USHIRO KIRI OTOSHI
 
2) USHIRO WAZA
 
3. RYOTE DORI
YONKYO
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
 
4. KATATEDORI KUBISHIME
SANKYO
NIKYO
 
5. ERI DORI
NIKYO
SANKYO
IRIMI NAGE
 
3) SUWARI WAZA
 
6. RYO KATA DORI
SANKYO
YONKYO

7. KATADORI MENUCHI
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
 
4) HANMIHANDASHI WAZA
KATATE DORI
SHIHO NAGE
UCHI KAITEN NAGE
IKKYO
RYOTE DORI
SHIHO NAGE
 
 
Siyah Kemer SHO DAN (1.Dan) - Siyah Kemer NI DAN (2.Dan)
1) TACHI WAZA
2) USHIRO WAZA
3) SUWARI WAZA
4) HANMI HANDACHI WAZA
5) TANTO DORI
6) JO DORI
7) TANINZU GAKE
 
Siyah Kemer SAN DAN (3.Dan)- Siyah Kemer YON DAN (4.Dan)
1) TACHI WAZA
2) USHIRO WAZA
3) SUWARI WAZA
4) HANMI HANDASHI WAZA
5) TANTO DORI
6) JO DORI
7) KEN
8) TANINZU GAKE
rss